Logo
img

Projekty

2014-07-14 @ 10:00 Foto Komentáře

Oddíl házené TJ Sokol Hrabůvka – kde v současné době pracuje tým vedoucích a dobrovolných funkcionářů, kteří mají zkušenosti s volnočasovým programem v ostravském regionu. Činnost oddílu je zaměřena na městskou a příměstskou mládež, zejména pak spádové oblasti Ostrava-Jih, především dívek ve věku 6 – 16 let (rozpětí tří školských věkových stupňů). Prací s těmito věkovými kategoriemi se oddíl snaží přispět ke snížení nárůstu současných patologických jevů, které jsou pro dnešní sídlištní mládež příznačné. Našim cílem je, aby takto získaná mládež pozitivně ovlivnila své vrstevníky a přivedla ke sportování co možná největší počet dětí. Naším posláním je tedy připravovat pro žáky a studenty přitažlivý program, vytvářet u nich kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro volný čas a tak přispívat k aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání návykových látek.

HRAJEME SI S MÍČEM

Oddíl házené TJ SOKOL HRABŮVKA pořádá pro Vaše děti, narozené v roce 2004 a mladší, hry s míčem se základními prvky házené, které budou probíhat ve formě sportovních tréninků.

Tyto tréninky jsou zdarma!

Pravidelné tréninky budou probíhat od 01.04.2017 v úterý a čtvrtek od 15.30 do 18.00 hodin na venkovním hřišti SOKOLA HRABŮVKY (ul.Plavecká 5). Děti budou mít sebou sportovní oblečení, sportovní obuv, pití a ručník. Během tréninku si děti budou hrát především s míčem.

Naším cílem je u dětí získat kladný vztah ke sportu a k pravidelnému pohybu. Přípravka je otevřená skupina pro všechny děti.T.j. chlapce i dívky. Pokud se budete chtít o dění v oddíle házené dozvědět více, najdete o nás obsáhlé informace na:

www.hazenahrabuvka.cz

Nejšikovnější děvčata a chlapci ročníku 2004, 2005 budou vybrání do mladežnických družstev házené TJ SOKOL HRABŮVKA.

Další informace:
Tomáš Bárta, mob: 777 733 947

img

ČESKÁ HÁZENÁ / CZECH HANDBALL Video

map0 map1 map2 map3 map4 map5 map6 map7