Logo
img

Informace o klubu

2014-07-14 @ 10:00 Foto Komentáře

Oddíl házené TJ Sokol Hrabůvka - v současné době v něm pracuje tým trenérů a dobrovolných funkcionářů, kteří mají zkušenosti s trenérskou a metodickou prací v ostravské házené. Činnost oddílu je zaměřena na neorganizovanou mládež ve městě, zejména pak spádové oblasti Ostrava -Jih, především dívek ve věku 6– 16 let (rozpětí 4 věkových kategorií). Prací s touto věkovou kategorií se oddíl kromě výchovy mladých házenkářek a dosažení sportovních úspěchů snaží přispět ke snížení nárůstu současných patologických jevů, které jsou pro dnešní sídlištní mládež příznačné. Současně směřujeme k cíli, aby takto získaná mládež pozitivně ovlivnila své vrstevníky a přivedla ke sportování co možná největší počet dětí. Naším posláním je tedy připravovat pro žáky a studenty přitažlivý program, vytvářet u nich kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro volný čas a tak přispívat k aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání návykových látek.

Úspěchy klubu

Mladší žačky

Starší žačky

map0 map1 map2 map3 map4 map5 map6 map7